Faculty

Clinical & Health Psychology

Agnes Sui-Yin <b>CHAN</b>
Agnes Sui-Yin CHAN
Ph.D., UCSD

ProfessorDetails
Gloria Hoi-Kei <b>CHAN</b>
Gloria Hoi-Kei CHAN
PsyD, CUHK

Professional ConsultantDetails
Fanny Mui-Ching <b>CHEUNG</b>
Fanny Mui-Ching CHEUNG
Ph.D., Minnesota

Emeritus ProfessorDetails
Chui-De<br> <b>CHIU</b>
Chui-De
CHIU
Ph.D., National Taiwan

Associate ProfessorDetails
Hung Kit <b>FOK</b>
Hung Kit FOK

Ph.D., PolyU

LecturerDetails
An Tong <b>GONG</b>
An Tong GONG

DClinPsy, UCL

LecturerDetails
Fiona Yan-Yee <b>HO</b>
Fiona Yan-Yee HO
Ph.D., HKU

Associate ProfessorDetails
Patrick Wing-Leung <b>LEUNG</b>
Patrick Wing-Leung LEUNG
Ph.D., Sheffield

Research ProfessorDetails
Winnie W. S. <b>MAK</b>
Winnie W. S. MAK
Ph.D., UCSB

ProfessorDetails
Suzanne Ho-Wai <b>SO</b>
Suzanne Ho-Wai SO
Ph.D., King's College London

Professor


Details

Cognitive Psychology

Hsuan-Chih <b>CHEN</b>
Hsuan-Chih CHEN
Ph.D., Kansas

Emeritus Professor


Details
Liqiang <br><b>HUANG</b>
Liqiang
HUANG
Ph.D., UCSD

Professor


Details
Shuting <br><b>HUO</b>
Shuting
HUO
Ph.D., UBC

Research Assistant Professor


Details
Tomohiro <br><b>INOUE</b>
Tomohiro
INOUE
Ph.D., Tsukuba (Japan)

Assistant Professor


Details
Xiaonan <br><b>LIU</b>
Xiaonan
LIU
Ph.D., Carnegie Mellon

Assistant Professor


Details
Urs <br><b>MAURER</b>
Urs
MAURER
Ph.D., Zurich

Associate Professor


Details
Xiaoran <br><b>NING</b>
Xiaoran
NING
Ph.D., New York University

Research Assistant Professor

Details
Nick <br> <b>RAWLINS</b>
Nick
RAWLINS
Ph.D., Oxford

Professor (by Courtesy)


Details
Xiangbin <br><b>TENG</b>
Xiangbin
TENG
Ph.D., New York University

Assistant Professor


Details
PATRICK CHUN-MAN <b>WONG</b>
PATRICK CHUN-MAN WONG
Ph.D., Texas

Professor (by Courtesy)


Details

Developmental Psychology

Helene Hoi-Lam <b>FUNG</b>
Helene Hoi-Lam FUNG
Ph.D., Stanford

Chairperson & Professor


Details
Catherine A <b>MCBRIDE</b>
Catherine A MCBRIDE
Ph.D., USC

Emeritus Professor


Details
Florrie Fei-Yin<br><b>NG</b>
Florrie Fei-Yin
NG
Ph.D., Illinois

Professor (by Courtesy)


Details
Qian <br><b>WANG</b>
Qian
WANG
Ph.D., Illinois

Associate Professor


Details
Ivy Wang <br><b>WONG</b>
Ivy Wang
WONG
Ph.D., Cambridge

Associate Professor (by Courtesy)

Details
Ivy Xingya <br><b>XU</b>
Ivy Xingya
XU
Ph.D., George Mason

Lecturer


Details

Social & Industrial-Organizational Psychology

Winton Wing-Tung <b>AU</b>
Winton Wing-Tung AU
Ph.D., Illinois

Associate ProfessorDetails
Michael Harris <b>BOND</b>
Michael Harris BOND
Ph.D., Stanford

Emeritus Professor of Psychology


Details
Chi Yue <b>CHIU</b>
Chi Yue CHIU
Ph.D., Columbia

Choh-Ming Li Professor of Psychology

Dean of Social Science

Details
Ying Yi <br><b>HONG</b>
Ying Yi
HONG
Ph.D., Columbia

Professor (by Courtesy)


Details
Chin Ming <br><b>HUI</b>
Chin Ming
HUI
Ph.D., Northwestern

Associate Professor


Details
Angela Ka Yee <b>LEUNG</b>
Angela Ka Yee LEUNG
Ph.D., Illinois

Professor

Details
Julian <b>PFROMBECK</b>
Julian PFROMBECK
Ph.D., ETH Zurich

Assistant ProfessorDetails
Lin <b>QIU</b>
Lin QIU
Ph.D., Northwestern

Associate Professor

Details
© Copyright The Chinese University of Hong Kong- Psychology Department

Search