Subject Pool
Allocated Subject Hours
for Term 2, 2023-24

Number of Faculty Members / Lecturers / Postdoctoral Fellows requested Subject Hours = 14
Number of Postgraduate students requested Subject Hours = 20

Total Number of enrolled PSYC1000B students = 163 (as of 19-Jan., 2024)
Total Number of Subject Hours (may overshoot the quota by 10%) = 897

The allocated subject hours for each Faculty Member= 38
The allocated subject hours for each student = 19

 

We received the following requests:

Faculty Members, Lecturers, and Postdoctoral Fellows:

 

First Name

Last Name

1

Chui-De

CHIU

2

Lawrence

CHUNG

3

Hung Kit

FOK

4

Helene

FUNG

5

An Tong

GONG

6

Xianmin

GONG

7

Xin

HUANG

8

Chin Ming

HUI

9

Tomohiro

INOUE

10

Xiaonan

LIU

11

Winnie

MAK

12

Urs

MAURER

13

Suzanne

SO

14

Xiangbin

TENG

 

 

Postgraduate Students:

 

First Name

Last Name

1

Lei

CHEN

2

Zihan

DING

3

Nicole Long Ki

FUNG

4

Yifan

HUANG

5

Kam Hei

HUI

6

Wen

JIANG

7

Hoi Man Catherine

LIM

8

Hongmei

LIN
9

Zhixuan

LIN

10

Jie

MA

11

Yuanyan

QIANG

12

Aike

SHI
13

Bingbing

SONG

14

Yiwen

WU

15

Siu Kit

YEUNG

16

Ho Wang Bryan

YU

17

Di

YUAN

18

Hanyu

ZHANG

19

Siyi

ZHAO

20

Kehan

ZHOU


          
 

 

© Copyright The Chinese University of Hong Kong- Psychology Department

Search